Karuhun


Kripik Singkong Cabe Merah S (Standar)  = 11.500
Kripik Singkong Cabe Merah  P (Pedas) = 11.500
Kripik Singkong  Cabe Merah SP (Sangat Pedas) = 11.500

Kripik Singkong Cabe Ijo = 11.500
Kripik Singkong Cabe Ijo SP (Sangat Pedas) = 11.500

Dorokdok (Krupuk Kulit) = 11.500

Gurilem = 11.000

Basreng = 15.000